Trong câu “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị”. Nhắc em nhớ tới tác phẩm nào đã

Question

Trong câu “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị”. Nhắc em nhớ tới tác phẩm nào đã học trong chương trình Ngữ văn THCS. Vua Quang Trung muốn khẳng định điều gì qua câu nói trên.

in progress 0
Kiệt Gia 6 months 2021-08-01T16:45:21+00:00 2 Answers 3153 views 2

Answers ( )

  0
  2021-08-01T16:46:47+00:00

  Trong câu “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị”. Nhắc em nhớ tới tác phẩm ” Hoàng Lê Nhất Thống Chí- Trích hồi thứ 14″  đã học trong chương trình Ngữ văn THCS. Qua đoạn trích trên, vua Quang Trung muốn khẳng định chủ quyền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc ta và không một quốc gia, một dan tộc nào đucợ phép xâm phạm đến nó.

  1
  2021-08-01T16:47:19+00:00

  – Em nhớ tới 2 câu đầu của tác phẩm “Sông núi nước Nam” ( chưa rõ tác giả )

                           “Sông núi nước Nam vua Nam ở

                             Rành rành định phận ở sách trời”

  – Vua Quang Trung muốn khẳng định chủ quyền lãnh thổ của nước ta 

  @trinhnguyen53

  Farah boss ris

                                 ~* CHÚC BẠN HỌC TỐT *~

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )