Trong các loại chữ : chữ nôm, chữ hán, chữ quốc ngữ, chữ nào chiếm ưu thế hơn? Vì sao? Mọi người xem trả lời hộ tớ với ạ????????

Question

Trong các loại chữ : chữ nôm, chữ hán, chữ quốc ngữ, chữ nào chiếm ưu thế hơn? Vì sao?
Mọi người xem trả lời hộ tớ với ạ????????

in progress 0
Thạch Thảo 3 years 2021-09-02T01:30:30+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-02T01:32:16+00:00

    @Meo_

    *** Xét trong từng thời đại nữa bạn ạ!

    _ Còn nếu về hiện tại, chữ Quốc Ngữ đang chiếm ưu thế hơn các loại chữ khác bởi nó dễ đọc, dễ hiểu và dễ học theo, được sử dụng phổ biến trong xã hội.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )