Trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu có câu ‘ Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế’ . Cho biết từ bủa trong bài thơ có ý nghĩa gì ? c

Question

Trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu có câu ‘ Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế’ . Cho biết từ bủa trong bài thơ có ý nghĩa gì ?
còn từ khác trong câu này không?
giải nhanh giùm ạ

in progress 0
Eirian 4 months 2021-09-02T12:53:02+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-02T12:54:58+00:00

    Trong bài thơ Vào nhà ngục quảng đông cảm tác của Phan Bội Chấu có câu ” Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế” từ bủa có nghĩa là dang tay lo tất cả sự nghiệp của đất nước, của nhân dân.Điều đó  thể hiện Phan Bội Châu là một ngừoi anh hùng dân tộc,hoài bão kinh bang tế thế (lo nước, cứu đời) đã đưa người chiến sĩ cách mạng Phan Bội Châu từ một người tù nhỏ bé vụt lớn lên trở thành một hình ảnh lớn lao đến mức phi thường, thần thánh.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )