Trình bày đặc điểm cấu tạo của tế bào thực vật ? (vẽ hình 7.4)

Question

Trình bày đặc điểm cấu tạo của tế bào thực vật ? (vẽ hình 7.4)

in progress 0
RI SƠ 9 months 2021-04-28T15:34:44+00:00 3 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T15:36:36+00:00

  Đáp án:

  Cấu tạo tế bào thực vật cơ bản giống nhau, mỗi tế bào gồm 4 thành phần chính là :

  1. Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

  2. Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.

  3. Chất tế bào: là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá), v.v.. tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào.

  4. Nhân và không bào: .

  – Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

  – Không bào: chứa dịch tế bào.

  0
  2021-04-28T15:36:44+00:00

  Đặc điểm cấu tạo của tế bào thực vật:

  – Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

  – Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.

  – Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…

  – Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

  – Lục lạp (ở tế bào thịt lá) chứa chất diệp lục, thực hiện chức năng quang hợp

  – Không bào là một bào quan gắn với màng sinh chất, có mặt ở mọi tế bào thực vật, chứa dịch tế bào.

  0
  2021-04-28T15:36:48+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tế bào thực vật các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )