trên quả đồi có 1 cái tháp cao 100m.từ đỉnh B và chân C của tháp nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng60độ và 30độ so với phương nằm ngan

Question

trên quả đồi có 1 cái tháp cao 100m.từ đỉnh B và chân C của tháp nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng60độ và 30độ so với phương nằm ngang. chiều cao của quả đồi là ?

0
Nho 4 years 2020-10-25T12:32:34+00:00 0 Answers 88 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )