trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy^=50o; xOz^=110o a)chứng tỏ Oy là tia phân giác của góc xOz^ b)gọi Ot là

Question

trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy^=50o; xOz^=110o
a)chứng tỏ Oy là tia phân giác của góc xOz^
b)gọi Ot là tia đối của tia Ox.Tính Toz^
c)gọi Om là tia phân giác của tia Toz^.Tính yOm^
d)gọi On là tia đối của tia Oz.Chứng tỏ tia tOz=xOn^

in progress 0
Calantha 8 months 2021-05-23T20:20:15+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T20:21:15+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `a)`

  Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia `Ox` có : `hat{xOy} < hat{xOz}`

  `-> Oy` nằm giữa 2 tia `Ox` và `Oz (1)`

  `-> hat{xOy} + hat{yOz} = hat{xOz}`

  `-> hat{yOz} = hat{xOz} – hat{xOy}`

  `-> hat{yOz} = 110^o – 50^o = 60^o`

  Ta thây : `hat{xOy} < hat{yOz}` (Vì `50^o < 60^o`) `(2)`

  Từ `(1), (2) -> Oy` không là tia p/g của `hat{xOz}`

  `b)`

  Vì `Ot` là tia đối của `Ox`

  `-> hat{xOz} + hat{tOz} = 180^o`

  `-> hat{tOz} = 180^o – hat{xOz}`

  `-> hat{tOz} = 180^o – 110^o = 70^o`

  `c)`

  Vì `Om` là tia p/g của `hat{tOz}`

  `-> hat{zOm} = 1/2 hat{tOz} = 1/2 . 70^o = 35^o`

  Ta có : `hat{yOm} = hat{yOz} + hat{zOm}`

  `-> hat{yOm} = 60^o + 35^o = 95^o`

  `d)`

  Vì `On` là tia đối của `Oz`

  `-> hat{xOz} + hat{xOn} = 180^o`

  `-> hat{xOn} = 180^o – hat{xOz}`

  `-> hat{xOn} = 180^o – 110^o = 70^o`

  Ta có ; `hat{tOz} = 70^o, hat{xOn} =70^o`

  `-> hat{tOz} = hat{xOn} = 70^o`

  0
  2021-05-23T20:22:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tren-cung-mot-nua-mat-phang-co-bo-chua-tia-o-ve-hai-tia-oy-va-oz-sao-cho-oy-50o-oz-110o-a-chung

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )