Trả lời lại hoặc sửa sai mấy câu trong đây giúp mình nha

Question

Trả lời lại hoặc sửa sai mấy câu trong đây giúp mình nha
tra-loi-lai-hoac-sua-sai-may-cau-trong-day-giup-minh-nha

in progress 0
Minh Khuê 1 year 2021-08-29T20:40:51+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T20:42:20+00:00

  Sửa lại cho bạn :

  1.  b : tự sự

  2.  c (vì đoạn này chị Dậu đã vùng lên đánh trả tên cai lệ)

  3. b  : Tắt đèn

  4.  d (sức mạnh lòng căm hờn và lòng yêu thương)

  5. b 

  6.  b  (có áp bức thì có đấu tranh là đáp án hợp lí nhất)

  7.  a ( 9 từ)

  0
  2021-08-29T20:42:25+00:00

  Bạn tham khảo

  tra-loi-lai-hoac-sua-sai-may-cau-trong-day-giup-minh-nha

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )