Trả lời e sẽ vote choa 5 sao nhá

Question

Trả lời e sẽ vote choa 5 sao nhá
tra-loi-e-se-vote-choa-5-sao-nha

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-11-01T02:16:28+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T02:17:33+00:00

  Đáp án:

  98 

  Giải thích các bước giải:

   Vì tổng của SBC cộng thương cộng với Số dư = 116

  => 116-(10+8) = 98

  Đáp số : SBC là 98

  0
  2020-11-01T02:18:19+00:00

  Đáp án: Số bị chia: $98$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số bị chia của phép chia là $x,$ số chia là $y, (x,y\in N, y\ne 0)$

  Ta có phép chia có thương bằng $10$ và số dư bằng $8$

  $\to x=10y+8$

  Lại có tổng của số bị chia, thương và số dư bằng $116$

  $\to x+10+8=116$

  $\to x+18=116$

  $\to x=98$

  $\to$Số chia là : $98=10y+8\to 10y=90\to y=9$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )