tổng 2 số là 346 nếu gấp số thứ nhất 3 lần và gấp số thứ hai 4 lần thì tông 2 số là 1384. Tìm 2 số đó

Question

tổng 2 số là 346 nếu gấp số thứ nhất 3 lần và gấp số thứ hai 4 lần thì tông 2 số là 1384. Tìm 2 số đó

in progress 0
Jezebel 4 years 2020-11-05T22:18:04+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T22:19:19+00:00

  Gọi số thứ nhất và số thứ hai lần lượt là `a`  và `b`

  Theo bài ra ta có:

  `a + b = 346`

  `=> 3 . (a + b) = 346 . 3`

  `=> 3 . a + 3 . b = 1038`

  số thứ nhất 3 lần và gấp số thứ hai 4 lần thì tổng 2 số là 1384 nên:

  `3 . a + 4. b = 1384`

  `=> (3 . a + 4 . b) – (3 . a + 3 . b) = 1384 – 1038`

  `=> 1 . b = 346`

  `=> a = 346 – 346`

  `=> a = 0`

  Vậy số thứ nhất là `0` và số thứ hai là `346`

  0
  2020-11-05T22:19:35+00:00

  Đáp án:

   

  Bài giải:

  Gọi 2 số cần tìm là a và b

  a + b = 346

  ⇒ a = 346 – b (1)

  Theo đề , ta có :

  3a + 4b = 1384 (2)

  Thay (1) vào (2) , ta có :

  3( 346 – b ) + 4b = 1384

  ⇒ a = 346

  ⇒ b = 0

  Đáp số : 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )