tóm tắt thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng(dài lên nha khoảng 14 dòng tập hoặc hơn càng tốt)(kèm theo lời thoại luôn nhen) Giups ik vì mai tớ thì òi.Cố l

Question

tóm tắt thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng(dài lên nha khoảng 14 dòng tập hoặc hơn càng tốt)(kèm theo lời thoại luôn nhen) Giups ik vì mai tớ thì òi.Cố lên .chới lớn 20 đ

in progress 0
Delwyn 6 months 2021-07-11T14:56:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:57:08+00:00

  Ông Phạm Bân có nghề y gia truyền, giữ chức Thái y lệnh, phụng sự vua Trần Anh Vương. Ông thường đem tiền bạc mua thuốc tốt và tích trữ thóc gạo giúp đỡ người nghèo. Một hôm có người dân đến xin ông chữa bệnh gấp cho người nhà đang nguy kịch. Đúng lúc đó thì sứ giả của vua đến triệu ông vào cung chữa bệnh cho một quý nhân bị sốt. Thấy không gấp, ông đã đi chữa bệnh cho người đàn bà kia, sau đó đến tỏ lòng thành với vua. Khi hiểu rõ ý ông, vua từ quở trách chuyển sang khen ngợi ông “đã giỏi nghề nghiệp lại có lòng nhân đức”.

  0
  2021-07-11T14:57:24+00:00

  Ông Phạm Bân có nghề y gia truyền, giữ chức Thái y lệnh để phụng sự Trần Anh Vương. Ngài đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo người bệnh tật cơ khổ, chữa bệnh cho họ đến khi khỏi rồi mới đi, rồi dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng ở trong năm đói kém dịch bệnh. Một hôm, có người đến báo:” Nhà có người đàn bà, bỗng nhiên nguy kịch, máu chảy như xối, mặt mày xanh lét” , nghe vậy ngài theo người đó đi ngay. Nhưng ra cửa thì gặp sứ giả do vương sai tới, bảo rằng:”Bệnh đó không gấp. Nay mệnh sống của người nhà này chỉ trong từng khoảnh khắc. Tôi cứu họ trước, lát nữa sẽ đến chữa cho bậc quý nhân đó”.Quan Trung sứ nghe vậy tức giận nói:” Phận làm tôi sao được nói như vậy? Ông định cứu tính mạng người ta mà ko cứu tính mạng mình sao”Ngài đáp:” Tôi có mắc lỗi, chả biết làm gì. Nếu người kia ko được cứu, sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trông vào đâu. Tôi xin chịu tội”, nói xong ngài đi cứu người kia, người đàn bà quả được sống. Lát sau, ngài đến yết kiến, vương quở trách. Ngài tạ tội, bày rõ lòng thành của mình..Biết được tin ấy vương không những không phạt mà còn cảm phục trước tấm lòng nhân đức, thương xót nhân dân của ông và còn gây dựng tiếng thơm đến nhiều đời sau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )