Toán 9 Đại số Giúp mk vs nha

Question

Toán 9
Đại số
Giúp mk vs nha
toan-9-dai-so-giup-mk-vs-nha

in progress 0
Amity 4 years 2020-10-21T06:52:44+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T06:54:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  toan-9-dai-so-giup-mk-vs-nha

  0
  2020-10-21T06:54:21+00:00

  Đáp án:$x=-1$

   

  Giải thích các bước giải:

  ⇔$\sqrt{4x+20}-3\sqrt{5+x}+\frac{4}{3}.\sqrt{9x+45}=6$

  ⇔$\sqrt{4(x+5)}-3\sqrt{5+x}+\frac{4}{3}.\sqrt{9(x+5)}=6$

  ⇔$2\sqrt{(x+5)}-3\sqrt{5+x}+\frac{4}{3}.3\sqrt{(x+5)}=6$

  ⇔$2\sqrt{(x+5)}-3\sqrt{5+x} + 4\sqrt{(x+5)}=6$

  ⇔$3\sqrt{(x+5)}=6$

  ⇔$\sqrt{(x+5)}=2$

  ⇔$\sqrt{(x+5)^2}=2^2$

  ⇔$x+5=4$

  ⇔$x=-1$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )