Tính và nhận xét kết quả của : a) 23 + (-13) và (-23) + 13 ; b) (-15) + (+15) và 27 + (-27). Bài 29 nhé. Giúp mình với

Question

Tính và nhận xét kết quả của :
a) 23 + (-13) và (-23) + 13 ;
b) (-15) + (+15) và 27 + (-27).

Bài 29 nhé. Giúp mình với
tinh-va-nhan-et-ket-qua-cua-a-23-13-va-23-13-b-15-15-va-27-27-bai-29-nhe-giup-minh-voi

in progress 0
Trúc Chi 4 years 2020-10-25T15:26:55+00:00 3 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T15:28:53+00:00

  Baì 29 :

   a, 23 + ( -13) và ( -23 ) + 13 

  => 23 + ( -13 ) > ( -23 ) + 13

  Vì : 10 > ( -10 )

  NX : 23 + ( -13 ) > ( -23 ) + 13

  b,  ( -15 ) + 15 và 27 + ( -27 )

  => ( -15 ) + 15 = 27 + ( -27 )

  Vì : 0 = 0 

  NX : ( -15 ) + 15 = 27 + ( -27 )

  0
  2020-10-25T15:28:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 23+(-13)=23-13=10 ;        23+(-13)=-23+13=-10

  23+(-13)>23+(-13)

  b) (-15)+(+15)=-15+15=0;    27+(-27)=0

  27+(-27)= (-15)+(+15)

  Nhận xét

  Nếu a$\neq$ b⇒a+(-b)$\neq$ (-a)+b

  Nếu a=b ⇒a+(-b)= (-a)+b

  0
  2020-10-25T15:28:59+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 13*23 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )