“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín

Question

“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến”
Tác phẩm thể loại phương thức biểu đạt …
câu đặc biệt ,câu rút gọm,câu bị động
trạng ngữ

in progress 0
Diễm Thu 3 years 2021-05-26T09:00:54+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T09:02:07+00:00

  – Tác phẩm : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta .

  – Tác giả : Hồ Chí Minh

  – Thể loại : Văn bản nghị luận

  – Câu đặc biệt : Không có câu đặc biệt.

  – Câu rút gọn :

  + Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. 

  → Rút gọn thành phần chủ ngữ .

  + Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.

  → Rút gọn thành phần chủ ngữ .

  – Trạng ngữ : Không có

  0
  2021-05-26T09:02:51+00:00

  Câu đặc biệt: Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước công việc kháng chiến.

  Câu rút gọn: Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  Câu bị động: Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  Trạng ngữ: ko bik

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )