TÍNH HỢP LÍ B=1+2-3-4-5+6_……….-99+100 C=1+2-3+4-5+6_………-99+100

Question

TÍNH HỢP LÍ
B=1+2-3-4-5+6_……….-99+100
C=1+2-3+4-5+6_………-99+100

in progress 0
Khoii Minh 4 years 2020-11-23T04:42:47+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-23T04:44:16+00:00

  B=1+2-3-4-5+6_……….-99+100

  B=(2-1)+(4-3)+(6-5)-…..+(100-99)

  B=1+1+1+…+1

  B=1 nhân 50

  B=50

  C=1+2-3+4-5+6_………-99+100

  C=1+(3-2)+(5-4)+(7-6)-…..-(99-98)+100

  C=1+1+1+1-…..-1+100

  C=1 nhân 49=49

  Chúc bạn học tốt

  hihi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )