Tính giá trị biểu thức sau bằng giá trị thuận lợi 2020*28+74*2020-4

Question

Tính giá trị biểu thức sau bằng giá trị thuận lợi
2020*28+74*2020-4

in progress 0
Vân Khánh 8 months 2021-05-23T02:13:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T02:14:44+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `2020xx28+74xx2020-4`

  `=(2020xx28+74xx2020)-4`

  `=2020xx(28+74)-4`

  `=2020xx102-4`

  `=2020xx100+2020xx2-4`

  `=202000+4040-4`

  `=206036`

  0
  2021-05-23T02:15:17+00:00

  Đáp án:

  206036 

  Giải thích các bước giải:

     2020*28+74*2020-4

  =2020*[28+74]-4

  =2020*102-4

  =2020*100+2020*2-4

  =202000+4040-4

  =206036.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )