Tính giá trị biểu thức : A= 3cot 77độ /2tan 13độ – cos² 26độ + cos² 64độ – cos² 71độ – cos² 19độ/ sin² 34 độ + sin² 54độ + sin² 15độ + s

Question

Tính giá trị biểu thức :
A= 3cot 77độ /2tan 13độ – cos² 26độ + cos² 64độ – cos² 71độ – cos² 19độ/ sin² 34 độ + sin² 54độ + sin² 15độ + sin² 75độ
giúp em với ạaa

0
Huy Gia 1 year 2020-10-14T02:45:16+00:00 0 Answers 66 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )