tính =đvc 3Fe2(SO4)3 số 2 thứ 4 và số 3 ở cuối là số nhỏ nha

Question

tính =đvc 3Fe2(SO4)3
số 2 thứ 4 và số 3 ở cuối là số nhỏ nha

in progress 0
Mít Mít 4 years 2020-10-21T03:30:35+00:00 2 Answers 108 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T03:32:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $M_{Fe}=56(đvC)$

  $M_S=32(đvC)$

  $M_O=16(đvC)$

  $⇒M_{3Fe_2 (SO_4)_3}=3.[56.2+(32+16.4).3]=1200(đvC)$

  0
  2020-10-21T03:32:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $PTK$ $3Fe_2(SO_4)_3$

  $=3.(56.2+32.3+16.4.3)=1200$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )