Tính đạo hàm : a. Y=7x^2-3x+5 b. Y=(2x^2-1)( 3x+2)

Question

Tính đạo hàm :
a. Y=7x^2-3x+5
b. Y=(2x^2-1)( 3x+2)

in progress 0
Sigridomena 1 tháng 2021-05-16T10:54:57+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   `a, y’=14x-3`

  `b, y’=18x² +8x-3` 

  Giải thích các bước giải:

   `a, y=7x² -3x+5`

  `=> y’=(7x²)’ -(3x)’ +5’`

  `=> y’=14x-3`

  `b, y=(2x²-1)(3x+2)`

  `=> y’=(2x²-1)'(3x+2)+(3x+2)'(2x²-1)`

  `=> y’=4x(3x+2)+3(2x²-1)`

  `=> y’=12x²+8x+6x²-3`

  `=> y’=18x² +8x-3`

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bạn xem hình

  tinh-dao-ham-a-y-7-2-3-5-b-y-2-2-1-3-2

Leave an answer