Tình cảm nhân vănn cao đẹp trong bài những chiếc lá cuối cùng thể hiện qua hành đồng cao đẹp gì của ai Giúp mình với ạTvT

Question

Tình cảm nhân vănn cao đẹp trong bài những chiếc lá cuối cùng thể hiện qua hành đồng cao đẹp gì của ai
Giúp mình với ạTvT

in progress 0
Khang Minh 5 months 2021-08-19T09:41:42+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T09:43:37+00:00

    Hành động của cụ Bơ-men:

    +Hi sinh ngày đêm bão ra ngoài để vẽ 1 cái lá ở cửa kính, khiến cô bé Giôn-xi có thêm động lực để vượt qua bệnh tật

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )