Tính x: 3/4-x=-1/2 Này là phân số nha, tại mình k bt cách viết phân số ở hoidap

Question

Tính x:
3/4-x=-1/2
Này là phân số nha, tại mình k bt cách viết phân số ở hoidap

in progress 0
Thu Thảo 8 months 2021-05-23T21:14:29+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T21:15:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\frac{3}{4}$ -x=-$\frac{1}{2}$ 

  ⇔-x=-$\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$

  ⇔-x=-($\frac{2}{4}$+$\frac{3}{4}$)

  ⇔x=$\frac{5}{4}$

  0
  2021-05-23T21:15:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `3/4`-x=`-1/2`

           x=`3/4`-(`-1/2`)

           x= `3/4`+`1/2`

           x= `5/4`

      Vậy `x=5/4`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )