Tìm x,y Mọi người giúp mik với ạ Mik thanks

Question

Tìm x,y
Mọi người giúp mik với ạ
Mik thanks
tim-y-moi-nguoi-giup-mik-voi-a-mik-thanks

0
Sapo 4 years 2020-11-05T22:41:50+00:00 0 Answers 29 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )