Tìm và nghe bài “Thương ca tiếng việt” sau khi nghe ca khúc trên em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của giới trẻ trong việc giữ gìn và phát huy vẻ đẹp c

Question

Tìm và nghe bài “Thương ca tiếng việt” sau khi nghe ca khúc trên em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của giới trẻ trong việc giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

in progress 0
Thu Giang 3 years 2021-07-18T22:42:43+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T22:44:18+00:00

    Tiếng Việt – ngôn ngữ quốc gia của Việt Nam, là tiếng mẹ đẻ của hơn 85% dân cư, từ khi ra đời tiếng Việt của chúng ta đã mang những bản sắc riêng, vẻ đẹp riêng và trong quá trình con người sử dụng đã làm giàu có thêm vốn tiếng Việt. Trước sự phát triển của xã hội và quá trình hội nhập ra thế giới, tiếng Việt cũng cần phải đổi mới hơn, đa dạng và phong phú hơn đáp ứng yêu cầu của thời đại, tuy nhiên việc quan trọng hàng đầu chính là dù trong hoàn cảnh nào của xã hội cũng phải gìn giữ được sự trong sáng vốn có của tiếng Việt.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )