tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho 2^p+p^2 là số nguyên tố

Question

tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho 2^p+p^2 là số nguyên tố

0
RI SƠ 1 year 2020-10-14T04:03:41+00:00 0 Answers 63 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )