tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia 3 dư 1, chia 4 dư 2 , chia cho 5 dư 3 chia 6 dư 4 và chia hết cho 11

Question

tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia 3 dư 1, chia 4 dư 2 , chia cho 5 dư 3 chia 6 dư 4 và chia hết cho 11

in progress 0
Xavia 3 years 2021-05-23T14:11:42+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T14:13:02+00:00

  Gọi số cần tìm là `x `

  Do `x : 3` dư `1` , `: 4` dư `2` , `: 5` dư `3` , `: 6` dư `4` nên `x+2 vdots 3 ; 4 ;5 ;6`

  Số tự nhiên nhỏ nhất `vdots` cho là :

  `3 ; 4; ;5 ;6` là `60` nên `x+2 = 60 . N`

  `60 . N – 2 = x`

  Do `x vdots 11` lần lượt `N = 1,2,3,………`

  `⇒ N = 7` thì `x = 418 ( vdots 11` và đủ điều kiện theo đề bài` )`

  Số cần tìm là `418`

  0
  2021-05-23T14:13:33+00:00

   tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia 3 dư 1, chia 4 dư 2 , chia cho 5 dư 3 chia 6 dư 4 và chia hết cho 11

  Đáp án: 121:3=4(dư 1)

                121:4=3(dư 2)

                121:6=2(dư 4)

                121:11=11(không dư)

   Vậy số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là: 121

      cho mk câu trả lời hay nhất nhé

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )