Tìm số nguyên tố P sao choP+2,P+4 cũng la số nguyên tố.

Question

Tìm số nguyên tố P sao choP+2,P+4 cũng la số nguyên tố.

in progress 0
Trúc Chi 3 years 2021-04-26T09:25:46+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T09:27:13+00:00

  Đáp án: P=3

   

  Giải thích các bước giải:

  `\text{+) Với P = 2}`

  => P + 2 = 6 không phải số nguyên tố

  Vậy loại P = 2

   `\text{+Với P = 3}`

  => P + 2 = 5 và P + 4 = 7 là số nguyên tố 

  Vậy P = 3 thỏa mãn

  `\text{+Với P > 3}`

   =>P có dạng  3k +1 hoặc 3k + 2

   – Với P = 3k + 1

     => P + 2 = 3k+2+1 = 3k + 3 chia hết cho 3 (Là hợp số)

   – Với P = 3k + 2

       => P + 4 = 3k +2 + 4 = 3k +6 chia hết cho 3  (Là hợp số)

  Vậy P > 3 không thỏa mãn.

  Kết Luận: P =3

  `\text{Chúc bn hk tốt! +Xin ctlhn:33}`

   

  0
  2021-04-26T09:27:25+00:00

  *Nếu P= 3 => p+2=5, p+4=7 là 3 số nguyên tố
  * P#3
  Nếu P chia 3 dư 1=> P+2 chia hết cho 3: không là số nguyên tố
  Nếu P chia 3 dư 2 => P+4 chia hết cho 3: không là số nguyên tố
  Vậy chỉ có số nguyên tố P duy nhất thoả mãn P=3
  Vậy đáp số : P=3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )