tìm số nguyên tố có hai chữ số ab để tổng ab + ba là số chính phương

Question

tìm số nguyên tố có hai chữ số ab để tổng ab + ba là số chính phương

in progress 0
Vodka 6 months 2021-05-17T14:47:12+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T14:48:22+00:00

  Đáp án:

  29;92;38;83;47;74;56;65 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : ab+ba=(10a+b)+(10b+a)=11a+11b=11(a+b)

  Đặt 11(a+b)=k^2 ( vì no là 1 SCP) 

  ta thấy : k^2 chia hết cho 11 => k chia hết cho 11 => k^2 chia hết cho 11^2 

  => a+b chia hết cho 11 

  Mà 0 => a+b=11 

  Các số cần tìm là : 29;92;38;83;47;74;56;65 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )