Tìm số liệu thống kê về người hút, sử dụng thuốc lá ở Việt Nam và nước ngoài những năm gần đây

Question

Tìm số liệu thống kê về người hút, sử dụng thuốc lá ở Việt Nam và nước ngoài những năm gần đây

in progress 0
Ngọc Khuê 3 years 2021-07-18T22:57:08+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T22:58:17+00:00

  lúc này mk viết nhầm bạn xin lỗi

  mk trả lời đây

  nếu đúng xin hay nhất nha !!!

  Luật đầu tư nước ngoài tại việt Nam ban hành năm 1987 đã mở đầu trong việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài theo phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá các kinh tế đối ngoại;góp phần thực hiện chủ trương phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc

  0
  2021-07-18T22:58:24+00:00

  VN: Đang nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất TG với tỷ lệ 75,9 phần trăm người hút ít nhất nửa gói 1 ngày và 37,6 phần trăm dùng hết gói.
  NN: mỗi năm có khoảng 1phần 3 dân số toàn cầu, tức là 1,1 tỉ người hút thuốc. Trong đó có 200 triệu là phụ nữ. Tính theo giới tính có 47 phần trăm nam giới và 12 phần trăm nữ giới

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )