Tìm số hạng thứ 100, số hạng thứ n của các dãy số sau: a)3,24,63,120,… b)1,3,6,10,15,… c)2,5,10,17,26,… d)6,14,24,36,50,… e)4,28,70,130,…

Question

Tìm số hạng thứ 100, số hạng thứ n của các dãy số sau:
a)3,24,63,120,…
b)1,3,6,10,15,…
c)2,5,10,17,26,…
d)6,14,24,36,50,…
e)4,28,70,130,…

in progress 0
Nguyệt Ánh 1 year 2020-12-08T19:55:07+00:00 2 Answers 120 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-08T19:57:02+00:00

  a. gọi số hạng thứ 100 của dãy là n,n là số tự nhiên

  Ta có:3=3

  24= 3+21

  63= 3+21+39

  120=3+21+39+57

  n=3+21+39+57…+n1( tổng dãy số đều có khoảng cách 18 đơn vị)

  n1=(100-1)×18+3=1785

  n=(3+1785) × 100 ÷2=89400

  số hạng thứ của số 100 là 89400

  b. 

  ta có:1=1

  3=1+2

  6=1+2+3

  10=1+2+3+4

  17=1+2+3+4+3+4

  26=1+2+3+4+3+4+4+5

  n= 1+2+3+4+7+9… +n1( tổng dãy số đều có khoảng cách 1 đơn vị)

  n1=(100-1)×1+1=100

  n=(1+100) ×100÷2=5000 vậy số hạng thứ 100 là 5000

  c. gọi số hạng thứ 100 là dãy của n, n là dãy số tự nhiên.

  Ta có2=2

  5=2+3

  10= 2+3+5

  17= 2+3+5+7

  26=2+3+5+7+9

  n = 2+3+5+7 +9…+n1( kể từ số hạng thứ 2 đến n là các dãy số đều có khoảng cách là2 đơn vị trong đó chỉ có 99 số thuộc dãy cách 2 đơn vị)

  n1 =(99-1)×2+3=199

  n=(3+199)×99÷2+2=10001

  —–>số hạng của số 100 là 10001

  d. gọi thứ hạng của số 100 là dãy  của n,n là dãy số tự nhiên:

  ta có 6=6

  14= 6+8

  24=6+8+10

  36=6+8+10 +12

  50= 6+8+10 +12 +14

  n=6+8+10+12+14….+ n1( tổng các dãy số đều cách nhau 2 đơn vị)

  n1=(100 -1)×2 +6=204

  n=( 2+204) ×100÷2=10300

  -vậy số hạng của dãy số 100 là 10300

  e. gọi thứ hạng của số 100 là dãy số n, n là các dãy số tự nhiên:

  ta có:4=4

  28=4 +24

  70=4+24+42

  130=4+24+42+60

  n=4+ 24+42+60…n1( kể từ số hạng thứ 2đến n là các dãy số đều có khoảng cách 18 đơn vị trong đó chỉ có 99 dãy số là dãy số cách 18 đơn vị) 

  n1=(99-1)×4+24=416

  n=(24+416)×99÷2+4=21784

  vậy số hạng của số 100 là 21784

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     xong

  0
  2020-12-08T19:57:15+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tìm số hạng thứ n của dãy số các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )