Tìm số abc a. 1abc + abc x 12 – abc3 = 1372 b. abc x 7 = a0bc ( không là chữ số 0)

Question

Tìm số abc
a. 1abc + abc x 12 – abc3 = 1372
b. abc x 7 = a0bc ( không là chữ số 0)

in progress 0
Ladonna 4 years 2020-10-25T11:24:13+00:00 2 Answers 142 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T11:25:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chúc bạn học tốt

  tim-so-abc-a-1abc-abc-12-abc3-1372-b-abc-7-a0bc-khong-la-chu-so-0

  0
  2020-10-25T11:25:32+00:00

  Đáp án:

  a)1abc+abcx12-3abc=1372

  (=)1abc+12abc-3abc=1372

  (=)          10abc         =1372

  (=)           abc            =1372\10

  (=)           abc            =137,2

  b)abcx7=a0bc

  (=)abcx7=0abc

  (=)7abc=0abc

  (=)7abc-0abc=0

  (=)7abc=0

  (=)abc=0\7=0

  Chúc bạn học tốt!

  Cho mình ctlhn nha!

  ~thank~

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )