Tìm những câu so sánh trong bài Đường Đời Đầu Tiên

Question

Tìm những câu so sánh trong bài Đường Đời Đầu Tiên

in progress 0
Diễm Kiều 3 years 2021-07-26T16:59:21+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T17:00:30+00:00

  Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.

  Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm tìgoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.

  Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện.

  Đã thanh niên rồi mủ cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo ghi-lê.

  Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau.

  Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất.

  0
  2021-07-26T17:01:10+00:00

  Đề bài : Tìm những câu so sánh trong bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên

  Trả lời :

  Những câu so sánh trong bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên :

  + Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua .

  + Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm tìgoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc .

  + Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện .

  + Đã thanh niên rồi mủ cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo ghi-lê .

  + Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau .

  + Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất .

  XIN HAY NHẤT AK

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )