Tìm nghiệm của đa thức (x+3)(x-2)=0

Question

Tìm nghiệm của đa thức
(x+3)(x-2)=0

in progress 0
Xavia 3 years 2021-04-26T06:44:21+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T06:45:23+00:00

  `(x+3)(x-2)=0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x+3=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 

  \(\left[ \begin{array}{l}x=-3\\x=2\end{array} \right.\) 

  0
  2021-04-26T06:45:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  #Nothing

   (x+3)(x-2)=0 

  => x+3=0 

  Hoặc x-2=0 

  => x=-3 

  Hoặc x=2 

  Vậy x=-3 hoặc x=-2 là nghiệm của đa thức trên 

  Nocopy 

  @gladbach

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )