tìm nghiệm của đa thức: x^2+4x+3

Question

tìm nghiệm của đa thức: x^2+4x+3

in progress 0
Ben Gia 3 years 2021-04-26T00:34:32+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T00:35:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tim-nghiem-cua-da-thuc-2-4-3

  0
  2021-04-26T00:35:41+00:00

  `x^2 + 4x + 3 = 0`

  `⇔ (x + 1)(x + 3) = 0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x+3=0\end{array} \right.\) `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=-3\end{array} \right.\) 

  `\text{Vậy đa thức có x ∈ = { – 1 ; – 3}}`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )