Tìm nghiệm của: – x ²+5x-6

Question

Tìm nghiệm của: – x ²+5x-6

in progress 0
Gia Bảo 10 months 2021-04-21T20:47:23+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T20:48:49+00:00

  Đáp án:

   $-x^2 +5x-6$

  $⇔ x^2 -5x+6=0$

  $⇔ x^2 -2x -3x +6=0$

  $⇔x(x-2) -3(x-2)=0$

  $⇔(x-2)(x-3)=0$

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=3\end{array} \right.\) 

  Vậy nghiệm của đa thức là $\text{x ∈ { 2 ; 3} }$

   

  0
  2021-04-21T20:49:20+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `\text{Cho}` `-x^{2}+5x-6=0`

  `=>x^{2}-5x+6=0`

  `=>(x^{2}-3x)-(2x-6)=0`

  `=>x(x-3)-2(x-3)=0`

  `=>(x-3)(x-2)=0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=2\end{array} \right.\) 

  `\text{Vậy nghiệm của}` `-x^{2}+5x-6` `\text{là :}` `x∈{3;2}`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )