Tìm một câu sai luật trong Truyện Kiều của nguyễn du

Question

Tìm một câu sai luật trong Truyện Kiều của nguyễn du

in progress 0
MichaelMet 3 years 2021-08-30T16:53:18+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T16:55:00+00:00

    sai luật là ntn? là sai phương châm hội thoại ak

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )