tìm MIN hoặc MAX E= $\frac{-24}{|2x+3|+12}$

Question

tìm MIN hoặc MAX
E= $\frac{-24}{|2x+3|+12}$

in progress 0
Mít Mít 4 years 2020-11-04T11:29:52+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T11:31:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{1}{1-1}$+$\frac{1}{1+1/1+2^-1}$ 

  0
  2020-11-04T11:31:17+00:00

  Đáp án:

   MIN E=-2⇔x=$\frac{-3}{2}$ 

  Giải thích các bước giải:

   +)Ta có:

  |2x+3|≥0(với mọi x)

  ⇔|2x+3|+12≥12

  ⇔$\frac{24}{|2x+3|+12}$ ≤$\frac{24}{12}$ 

  ⇔$\frac{-24}{|2x+3|+12}$ ≥-2

  ⇔ E≥-2

  Dấu “=” xảy ra:

  ⇔2x+3=0

  ⇔2x=-3

  ⇔x=$\frac{-3}{2}$ 

  Vậy MIN E=-2⇔x=$\frac{-3}{2}$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )