Tìm lời dẫn gián tiếp trong câu sau :” Báo chí hỏi tại sao lại như vậy, ông trả lời đại ý: Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm

Question

Tìm lời dẫn gián tiếp trong câu sau :” Báo chí hỏi tại sao lại như vậy, ông trả lời đại ý: Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội.”
Câu 2: Em hiểu ”ý thức tự trách nhiệm về bản thân mình và năng lực để tự chịu trách nhiệm” nghĩa là gì

in progress 0
Thiên Thanh 3 years 2021-05-23T00:36:22+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T00:37:38+00:00

  @Meoss_

  * Lời dẫn gián tiếp là: 

  Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội.

  * Câu 2:

  – Ý thức tự trách nhiệm về bản thân mình và năng lực để tự chịu trách nhiệm có nghĩa là: Mỗi chúng ta phải biết ý thức về bản thân mình và năng lực của mình để biết điều chỉnh mà chịu trách nhiệm đối với những điều đó của bản thân. Thể hiện một lời khuyên về lối sống có trách nhiệm.

  0
  2021-05-23T00:38:10+00:00

  Câu 1:

  – Lời dẫn gián tiếp: ” Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội.”

  + Dấu hiệu nhận biết: Được đặt sau dấm hai chấm, mang tính chất truyền lại thông tin của người này cho người khác.

  Câu 2:

  * Giải thích các từ để ra ý nghĩa cuối cùng.

  – ” Ý thức ” là tự giác, tự túc, hiểu rõ về những gì mà bản thân phải làm, không cần ai thúc giục, bảo ban.

  – ” Trách nhiệm bản thân ” là những gì mình chịu trách nhiệm, đã được giao, hoặc đó đã là bổn phận bắt buộc mình phải hoàn thành và thực hiện nó.

  – ” Năng lực ” là khả năng, sức mạnh, kỹ năng, trí tuệ để đáp ứng được bổn phận mà mình phải làm.

  `->` Tóm lại câu nói trên muốn khuyên chúng ta phải có tinh thần sức mạnh và có một thái độ tự giác, hiểu rõ vấn đề để thực hiện, đối mặt với bổn phận, trách nhiệm, công việc được giao.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )