tìm ít nhất là 20 câu cá dao tục ngữ về thừa Thiên Huế và phân loại theo nội dung và sắp xếp theo thứ tự a b c

Question

tìm ít nhất là 20 câu cá dao tục ngữ về thừa Thiên Huế và phân loại theo nội dung và sắp xếp theo thứ tự a b c

in progress 0
Thành Công 3 years 2021-06-14T11:48:19+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T11:49:35+00:00

  Ai từng vô Nam ra Bắc,
  Thấy nhiều nơi cảnh sắc cũng xinh,
  Đi mô cũng nhớ Quê mình,
  Nhớ Hương Giang gió mát,
  Nhớ Ngự Bình trăng thanh…

  Ai về cầu Ngói Thanh Toàn,
  Cho em về với một đoàn cho vui.

  Biết đâu là cầu Ô Thước
  Mênh mông nguyện ước dưới nước trên trời,
  Đêm khuya ngất tạnh mù khơi,
  Khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng.


  Bốn bề núi phủ mây phong,
  Mảnh trăng thiên cổ, bóng tùng Vạn Niên

  Bao Vinh cạn bợt hẩm bờ,
  Ghe thuyền lui tới mẹ chờ duyên con.

  Bên chợ Đông Ba tiếng gà gáy sáng,
  Bên làng Thọ Lộc, tiếng trống sang canh
  Giữa sông Hương nổi tiếng khuynh thành
  Đêm khuya một chiếc thuyền tình ngữa nghiêng…

  Bốn bề núi phủ mây phong,
  Mảnh trăng thiên cổ, bóng tùng Vạn Niên.

  Chiều chiều trước bến Văn Lâu
  Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm,
  Ai thương ai cảm ai nhớ ai trông
  Thuyền  ai thấp thoáng bên sông
   Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non.

  Chợ Đông Ba đem ra ngoài dại,
  Cầu Tràng Tiền xây lại xi-mon,
  Anh đi lên đi xuống đã mòn,
  Hỡi người lỡ vận chồng con,
  Về đây gá nghĩa vuông tròn được  không?

  Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp,
  Em qua không kịp tội lắm anh ơi,
  Mấy lâu nay mang tiếng chịu lời,
  Có xa nhau đi nữa cũng tại ông trời mà ra.

  Đường vô xứ Huế quanh quanh,
  Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

  Đưa em cho tới nhà Hồ,
  Em mua trái mít, em bồ trái thơm,
  Trái thơm đụng trái thơm non,
  Bỏ vô làm mắm ăn chon như dừa.

  Đi bộ thì khiếp Hải Vân,
  Đi thuyền thì sợ sóng Thần hang Dơi.

  Đông Ba, Gia Hội hai cầu,
  Ngó qua Diệu Đế bốn lầu hai chuông.

  Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch,
  Non xanh nước biếc, điện ngọc đền rồng,
  Tháp bảy từng, Thánh miếu, chùa Ông,
  Chuông khua Diệu Đế, trống rung Tam Tòa,
  Cầu Tràng Tiền sáu nhịp bắc qua,
  Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ,
  Còn đợi khúc Âu ca thanh bình.

  Gió đưa cành trúc la đà,
  Tiếng chuông Linh Mụ, Canh gà Thọ Xương.

  Học trò trong Quảng ra  thi,
  Thấy cô gái Huế chân đi không rời.

  Hồ Tịnh Tâm nhiều sen Bách Diệp,
  Đất Hương Cần ngọt quýt thơm cam.

  Kim Long có gái mỹ miều,
  Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi.

  Ngọ Môn năm cửa, chín lầu
  Cột cờ ba bậc, Phu Văn Lâu hai tầng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )