Tìm hành động nói trong câu: Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá Biện pháp so sánh và tác dụng của câu thơ: Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường gi

Question

Tìm hành động nói trong câu:
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Biện pháp so sánh và tác dụng của câu thơ:
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang
Tìm hành động nói trong câu :
Người thuê viết nay đâu
Nêu biện pháp và tác dụng :
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu
Giúp mình với ạ mai mình thi òi

in progress 0
Thái Dương 3 years 2021-05-26T07:29:40+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T07:31:24+00:00

  Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá

  `->`Hành động nói: Mục đích trình bày

  Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang

  `->`Biện pháp so sánh: Không có

  Giấy đỏ buồn không thắm

  Mực đọng trong nghiên sầu

  Biện háp tu từ: Nhân hóa

  `=>` Tác dụng: Nhân hóa các vật vô tri vô giác cũng như con người, gợi tả nỗi buồn của ông đồ đồng thời có tác dụng gợi hình, gợi cảm

  `->`Hành động nói: Mục đích thông báo

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )