TÌM GTLN M=6x-x^2+2 nhanh nhanh ạ

Question

TÌM GTLN M=6x-x^2+2 nhanh nhanh ạ

in progress 0
Ladonna 4 years 2020-10-17T06:52:00+00:00 2 Answers 283 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T06:53:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `M=6x-x^2+2`

  `=-(x^2-6x+9)+2+9`

  `=-(x-3)^2+11<=11`

  Dấu = xảy ra khi `x=3`

  0
  2020-10-17T06:53:57+00:00

  `Ta có:M=6x-x^2+2`

                 `=6x-x^2-9+11`

                 `=11-(x^2-6x+9)`

                 `=11-(x-3)^2`

  ` Vì (x-3)^2 ≥ 0 ∀ x`

  `⇒11-(x-3)^2≤11 ∀ x`

  `⇒M≤11 ∀ x`

  ` Dấu”=”` `xảy` `ra` `⇔(x-3)^2=0`

                            `⇔x-3=0`

                            `⇔x=3.`

  `Vậy` `x=3` `thì` `Max M=11.`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )