tìm GTLN của M= 4x^2/x^4+1

Question

tìm GTLN của M= 4x^2/x^4+1

in progress 0
Maris 8 tháng 2020-11-01T09:20:30+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  $\max M = 2 \Leftrightarrow x = \pm 1$

  Giải thích các bước giải:

  $+)$ Với $x = 0$

  $\Rightarrow M = \dfrac{4.0^2}{0^4 + 1} = 0$

  $+)$ Với $x \ne 0$

  $\Rightarrow M = \dfrac{4}{x^2 + \dfrac{1}{x^2}}$

  Áp dụng bất đẳng thức $AM-GM$ ta được:

  $x^2 + \dfrac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2.\dfrac{1}{x^2}} = 2$

  $\to \dfrac{4}{x^2 + \dfrac{1}{x^2}} \leq \dfrac{4}{2} = 2$

  $\to M \leq 2$

  Vậy $\max M = 2 \Leftrightarrow x^2 = \dfrac{1}{x^2} \Leftrightarrow x = \pm 1$

 2. Ta có `4x^2≥0;x^4+1≥1` nên `M≥0`

  M lớn nhất `⇔x^4+1` nhỏ nhất

  Mà `x^4+1≥2x^2`

  `⇒MaxB=2⇔x=±1`

Leave an answer