Tìm chữ số tận cùng của số: $15^{1995}$ $9^{4n-1}$ $2^{4n+1}$ + 2 Làm và giải thik chi tiết hộ mk nhé, mk củm mơn

Question

Tìm chữ số tận cùng của số:
$15^{1995}$
$9^{4n-1}$
$2^{4n+1}$ + 2
Làm và giải thik chi tiết hộ mk nhé, mk củm mơn

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-10-14T00:49:04+00:00 1 Answers 105 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T00:50:25+00:00

  a) Ta có:

  $15$ tận cùng là $5$

  $\to 15^{1995}$ có tận cùng là $5$

  (Số có tận cùng là $5$ khi nâng lên lũy thừa bất kì thì chữ số tận cùng không đổi)

  b) Ta có:

  $4n$ là số chẵn với mọi $n$

  $\Rightarrow 4n – 1$ là số lẻ

  $\Rightarrow 9^{4n -1}$ có tận cùng là $9$

  c) $2^{4n +1} + 2$

  Ta có:

  $2^{4n+1}$ có tận cùng là $2$

  $\to 2^{4n+1}+ 2$ có tận cùng là $4$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )