Tìm chỉ từ trong văn bản Ếch Ngồi Đáy Giếng từ đầu -> chúa tể

Question

Tìm chỉ từ trong văn bản Ếch Ngồi Đáy Giếng
từ đầu -> chúa tể

in progress 0
Trung Dũng 3 years 2021-08-04T10:14:11+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T10:16:07+00:00

  Chỉ từ là:

  => nọ,kia

                      Chúc bạn học tốt>.<!

                                      #by Ljnh Chj

  0
  2021-08-04T10:16:07+00:00

  Các chỉ từ đó là : nọ, kia

  Thiếu thì cmt để bổ sung

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )