tìm các từ trong đoạn văn sau và ghi vào bảng tôi đã ngửa cổ suốt một thời gian mới để chờ một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi

Question

tìm các từ trong đoạn văn sau và ghi vào bảng tôi đã ngửa cổ suốt một thời gian mới để chờ một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin bay đi diều ơi bay đi cánh diều tuổi Ngọc Ngà bay đi mang theo nỗi khát khao của tôi 5 từ đơn từ phức từ ghép từ láy

in progress 0
Jezebel 2 months 2021-08-31T12:50:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T12:51:37+00:00

  Từ láy

  tha thiết , ngọc ngà , khao khát

          Chúc bạn học tốt     

  0
  2021-08-31T12:52:18+00:00

  láy là
  khát khao,tha thiết,ngọc ngà,

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )