Tìm các từ thuộc một trường từ vựng có trong đoạn văn dưới đây : Nắng gửi thêm màu đẹp trên hoa. Màu hoa vàng càng xốp như những giọt nắng kết tin

Question

Tìm các từ thuộc một trường từ vựng có trong đoạn văn dưới đây :
Nắng gửi thêm màu đẹp trên hoa. Màu hoa vàng càng xốp như những giọt nắng kết tinh. Chân bướm tím dính đầy những hạt phấn hoa hay là những hạt nắng? Đêm huyền diệu đã rủ hoa lặn theo vòng thời gian chuyển vần. Vuông gấm lại xanh. Hoa biến đi để cây tạo ra những chùm quả nõn chung màu với cây với lá.

in progress 0
Ngọc Diệp 1 year 2021-09-05T13:30:38+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T13:31:44+00:00

  `+` Nắng gửi thêm màu đẹp trên hoa. Màu hoa vàng càng xốp như những giọt nắng kết tinh. Chân bướm tím dính đầy những hạt phấn hoa hay là những hạt nắng? Đêm huyền diệu đã rủ hoa lặn theo vòng thời gian chuyển vần. Vuông gấm lại xanh. Hoa biến đi để cây tạo ra những chùm quả nõn chung màu với cây với lá.

  `-` Trường từ vựng chỉ về thời tiết, thiên nhiên : Nắng, những giọt nắng, những hạt nắng, đêm.

  `-` Trường từ vựng chỉ các bộ phận của cây hoa và cây cối : hạt phấn hoa, hoa, cây, chùm quả , lá.

  0
  2021-09-05T13:32:19+00:00

  -Chỉ về thiên nhiên : nắng , đêm ,giọt nắng .. …

  -Chỉ về một thứ gì của hoa (bộ phận..)  : hoa , màu hoa , phấn hoa , chùm quả ,…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )