Tìm các từ nhiều nghĩa trong đoạn thơ sau. Nói rõ nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từng từ tìm được ..

Question

Tìm các từ nhiều nghĩa trong đoạn thơ sau. Nói rõ nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từng từ tìm được
…ở trong chiếc bút
lại có ruột gà
trong mũi người ta
có ngay lá mía
…chân bàn chân tủ
chẳng bước bao giờ
…lạ cho giọt nước
lại biết ăn chân
…sóng lúa lại bơi
ngay trên ruộng cạn
lại cho ống muống
ôm lấy bấc đèn
quyển sách ta xem
mọc ra cái gáy
quả đồi lớn vậy
sinh ở cây gì
…cối xay diệu kỳ
mặc áo hẳn hoi
…chiếc đũa rất nhộn
có cả 2 đầu

in progress 0
Thu Thủy 3 years 2021-08-27T00:32:22+00:00 2 Answers 269 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T00:34:14+00:00

  Ở trong chiếc bút                                                                     Lạ cho ống muống

  Lại có ruột gà                                                                           Ôm lấy bấc đèn

  Trong mũi người ta                                                     Quyển sách ta xem 

  Có ngay lá mía                                                                          Mọc ra cái gáy

  Chân bàn chân tủ                                                                      Qủa đồi lớn vậy 

  Chẳng bước bao giờ                                                    Sinh ở cây gì?

  Lạ cho giọt nước                                                                        Cối xay rất điệu

  Lại biết ăn chân                                                                          Mặc áo hẳn hoi

  Sóng lúa lại bơi                                                                          Chiếc đũa rất nhộn 

  Ngay ở trên cạn                                                                          Có cả hai đầu.

  0
  2021-08-27T00:34:15+00:00

  Ở trong chiếc bút                                                                     Lạ cho ống muống

  Lại có ruột gà                                                                           Ôm lấy bấc đèn

  Trong mũi người ta                                                     Quyển sách ta xem 

  Có ngay lá mía                                                                          Mọc ra cái gáy

  Chân bàn chân tủ                                                                      Qủa đồi lớn vậy 

  Chẳng bước bao giờ                                                    Sinh ở cây gì?

  Lạ cho giọt nước                                                                        Cối xay rất điệu

  Lại biết ăn chân                                                                          Mặc áo hẳn hoi

  Sóng lúa lại bơi                                                                          Chiếc đũa rất nhộn 

  Ngay ở trên cạn                                                                          Có cả hai đầu.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )