Tìm các từ láy và xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên trình bày tác dụng của biện pháp tu từ đó – Đoạn văn từ chỗ”choắt ko dậy

Question

Tìm các từ láy và xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên trình bày tác dụng của biện pháp tu từ đó
– Đoạn văn từ chỗ”choắt ko dậy đc nữa đến vừa thương vừa ăn ăn tội mk”

in progress 0
Thông Đạt 3 years 2021-07-10T05:06:19+00:00 2 Answers 287 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T05:07:23+00:00

  -Từ láy : thoi thóp , hối hận, ngông cuồng, hung hăng, bậy bạ

  -Biện pháp tu từ :

  Liệt kê : ở đời mà có thói hung hăng bậy ba, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang va vào mình đây.

  ⇒Nhằm liệt kê tính cách của Dế Mèn . Chỉ vì vậy mà dế choắt phải ra đi .

  0
  2021-07-10T05:08:08+00:00

  Từ láy: thoi thóp , hốt hoảng , nông nỗi , hối hận , hung hăng , bậy bạ , tắt thở .

  Biện pháp tu từ :  nhân hóa, liệt kê

  Tác dụng: xây dựng nhân vật Dế Mèn trải qua bài học đường đời đầu tiên

  Mình ko rõ lắm

  $@$ $woory$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )