Tìm các thành ngữ, tục ngữ có cặp từ trái nghĩa và có nội dung sau: a,Coi trọng danh dự của người b,Mong muốn vượt hết mọi khó khăn gian khổ trong kh

Question

Tìm các thành ngữ, tục ngữ có cặp từ trái nghĩa và có nội dung sau:
a,Coi trọng danh dự của người
b,Mong muốn vượt hết mọi khó khăn gian khổ trong khi đi làm
c,Chỉ công việc của những người nông dân vất vả trên đồng ruộng
d,Chỉ một người không quan tâm đến gia đình chỉ lo cho người khác

in progress 0
Thu Thủy 3 years 2021-08-11T11:17:52+00:00 2 Answers 279 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-11T11:19:07+00:00

  a, trọng nam khinh nữ

  b, thua keo này ta bày keo khác

  c, rủ nhau đi cấy đi cày

  bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu

  d, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng

  2
  2021-08-11T11:19:31+00:00

  a.Một sự bất tín vạn sự bất tin

  b.,Không có việc gì khó 
     Chỉ sợ lòng không bền
     Đào núi và lấp biển
     Quyết chí ắt làm nên

  c.Cày đồng đang buổi ban trưa 
  Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
  ai ơi bưng bát cơm đầy
  dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

  d.Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )