tìm các câu ca dao tục ngữ , dân ca , hò ,vè … ở địa phương bình thuận

Question

tìm các câu ca dao tục ngữ , dân ca , hò ,vè … ở địa phương bình thuận

in progress 0
Ngọc Hoa 3 years 2021-06-22T16:33:09+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T16:34:32+00:00

  -Cơm nai -rịa 

  Cá rí-rang

  – Cá mòi Phan Thiết

  Sò huyết Ô Loan

  -Sầu riêng măng cụt nhớ đem quà về

  0
  2021-06-22T16:35:02+00:00

  Ghe bầu các lái đi buôn

  Đêm khuya ngồi buồn, kể chuyện ngâm nga

  Bắt từ Gia Định kể ra

  Anh em thuận hòa ngoài Huế kể vô

  Trên thời ngói lợp tòa đô

  Dưới sông thủy cát ra vô dập dìu

  Trên thời vua Thuấn, vua Nghiêu

  Ngoài dân, trong triều tòa chính sửa sang

  Trên thời ngói lợp tòa vàng

  Dưới dân buôn bán nghênh ngang chật bờ

  Này đoạn các lái trở vô

  Thuận An là chốn thuyền đô ra vào

  Vát ra một đỗi khơi cao

  Ta sẽ lần vào thì tới Cửa Ông

  Nay đà giáp phủ Thuận Phong

  Hòn Am, Cửa Kiểng nằm trong thay là

  _____________________

  Tiếng đồn Đại Nẫm nhiều xoài

  Xuân Phong nhiều cốm, Phú Tài mạch nha

  Lấy vợ chẳng lấy đâu xa

  Con gái Phan Thiết nết na dịu hiền

  ______________________

  Ngó lên trên sở Ông Hoàng

  Ngó xuống Ba Hộ tan hoang cửa nhà

  ______________________________

  Thương anh thì cũng muốn thương

  Sợ truông cát nóng, sợ đường đá dăm

   Cát nóng anh cõng em đi

  Đá dăm anh lặt, can gì em lo.

  ___________________

  Tiếng đồn Đại Nẫm nhiều xoài

  Xuân Phong nhiều cốm, Phú Tài mạch nha

  Lấy vợ chẳng lấy đâu xa

  Con gái Phan Thiết nết na dịu hiền

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )