Tìm các bài hát thiếu nhi mà trong đó có cặp từ trái nghĩa

Question

Tìm các bài hát thiếu nhi mà trong đó có cặp từ trái nghĩa

in progress 0
Hưng Khoa 3 years 2021-08-02T00:57:21+00:00 1 Answers 33 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-02T00:59:18+00:00

    1/ Cả nhà  thương nhau : ba-mẹ

    2/ Một Con Vịt:bờ – Nước

    Xin lỗi bạn mình không biết gì nữa mong bạn thông cảm cho mình bạn đánh giá 2 sao 3 sao gì cũng được mình không ý kiến Tại mình cũng cũng biết ít quá I am sorry

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )