Tìm bộ phận trạng ngữ , chủ ngữ , vị ngữ : b,ở phía Tây sông Hồng , những cây bàng xanh biếc xòe tán rộng , soi bóng mặt nước

Question

Tìm bộ phận trạng ngữ , chủ ngữ , vị ngữ :
b,ở phía Tây sông Hồng , những cây bàng xanh biếc xòe tán rộng , soi bóng mặt nước

in progress 0
Dâu 3 years 2021-05-23T00:10:17+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-23T00:12:16+00:00

    Tìm bộ phận trạng ngữ , chủ ngữ , vị ngữ :

    b, ở phía Tây sông Hồng/ , những cây bàng xanh biếcxòe tán rộng , soi bóng mặt nước

              TN                                            CN                                          VN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )